Thay pin Iphone 5

  Dung lượng 1440mAh
   Giá : 266.000

Thay pin iphone 5s

  Dung lượng 1560mAh
   Giá : 266.000

Thay pin iphone 6

  Dung lượng : 1810mAh
   Giá : 416.000

Thay pin iphone 6 (Dragon)

  Dung lượng: 2330mAh
   Giá : 659.000

Thay pin iphone 6 Plus

  Dung lượng: 2915mAh
   Giá : 446.000

Thay pin iphone 6S

  Dung lượng: 1715mAh
   Giá : 466.000

Thay pin iphone 6S (Dragon)

  Dung lượng: 2330mAh
   Giá : 719.000

Thay pin iphone 6S Plus

  Dung lượng: 2750mAh
   Giá : 536.000

Thay pin iphone 7

  Dung lượng: 1960mAh
   Giá : 566.000

Thay pin iphone 7 (Dragon)

  Dung lượng: 2300mAh
   Giá : 829.000

Thay pin iphone 7 Plus

  Dung lượng: 2900mAh
   Giá : 616.000

Thay pin iphone 8

  Dung lượng: 1821mAh
   Giá : 696.000

Thay pin iphone 8 (Dragon)

  Dung lượng: 2180mAh
   Giá : 969.000

Thay pin iphone 8 Plus

  Dung lượng: 2691mAh
   Giá : 766.000

Thay pin iphone X

  Dung lượng: 2716mAh
   Giá : 866.000

Thay pin iphone X (Dragon)

  Dung lượng: 3190mAh
   Giá : 1.289.000

Thay pin iphone XS

  Dung lượng: 2658mAh
   Giá : 916.000

Thay pin iphone XS (Dragon)

  Dung lượng: 3030mAh
   Giá : 1.329.000

Thay pin iphone XR

  Dung lượng: 2942mAh
   Giá : 766.000

Thay pin iphone XS Max

  Dung lượng: 3174mAh
   Giá : 936.000

Thay pin iphone SE2

  Dung lượng: 1821mAh
   Giá : 646.000

Thay pin iphone 11

  Dung lượng: 3110mAh
   Giá : 1.086.000

Thay pin iphone 11 (Dragon)

  Dung lượng: 3580mAh
   Giá : 1.589.000

Thay pin iphone 11 Pro

  Dung lượng: 3046mAh
   Giá : 1.266.000

Thay pin iphone 11 Pro Max

  Dung lượng: 3969mAh
   Giá : 1.356.000

Thay pin iphone 12 Mini

  Dung lượng: 2227mAh
   Giá : 836.000

Thay pin iphone 12 / 12 Pro

  Dung lượng: 2815mAh
   Giá : 1.086.000

Thay pin iphone 12 Pro Max

  Dung lượng: 3687mAh
   Giá : 1.386.000

365 ngày bảo hành

Hãy yên tâm rằng việc sửa chữa bảo hành tại  3ceasy là dài hạn

phụ kiện chính hãng

3ceasy giám sát chất lượng linh phụ kiện nghiêm ngặt

Chứng chỉ chuyên môn nghề

Để màn hình / thay thế pin / điện thoại di động vận hành

Thuận tiện đi lại

Chuỗi dịch vụ 3ceasy có mặt tại hầu hết các nơi bạn sinh sống