Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin iphone 7plus ( dung lượng cao )
Tổng số tiền : 660.000

Xin hãy xác thực!