Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay pin iphone 12 / 12Pro
Tổng số tiền : 860.000

Xin hãy xác thực!