Linh kiện và nguồn gốc được công khai minh bạch trên hệ thống cũng  như tại các điểm 3C Easy Việt Nam.

Dịch vụ sửa chữa được bảo hành dài  hạn với thời gian là 6 tháng.