Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay pin iphone 6plus ( dung lượng cao )
Tổng số tiền : 550.000

Xin hãy xác thực!