Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay pin Iphone 12 mini
Tổng số tiền : 836.000

Xin hãy xác thực!