Bạn nên tham gia vào 3ceasy?

3ceasy có mặt trên toàn cầu

3CEasy sử dụng chế độ trực tuyến và ngoại tuyến kết nối người dùng.

Hiện nay, 3CEasy đã có hơn 10.000 trạm dịch vụ điện thoại di động thuận tiện trên toàn thế giới ,

Hệ thống cửa hàng xung quanh cộng đồng người dùng sẽ đặt hàng một nguyên tắc "gần nhất" .

Linh kiện đồng nhất, bảo hành toàn quốc

Bản giá linh kiện và nguồn gốc được cập nhật công khai, minh bạch trên toàn hệ thống.Dịch vụ sửa chữa được bảo hành 180 ngày trên toàn quốc.

Quản lý tiêu chuẩn

Tất cả các công cụ bảo trì, nơi làm việc, trang thiết bị bảo trì thiết bị thống nhất.
Quy trình hoạt động tiêu chuẩn hóa thống nhất quản lý, thống nhất nâng cấp cửa hàng hình ảnh, xây dựng các cửa hàng hệ thống đánh giá.
Xác nhận bởi một thương hiệu mạnh, bảo vệ lợi ích người dùng.

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI NGAY!

Vui lòng điền thông tin của bạn và gửi tới chúng tôi