So sánh màn iPhone Pisen sản xuất với màn gốc apple (màn zin)

By 3ceasy In Uncategorized No comments

Màn hình iPhone do Pisen sản xuất: Là màn hình iPhone đầu tiên do bên thứ 3 sản xuất có thương hiệu. Hiện nay là đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Màn hình duy nhất hiện nay có gói bảo hiểm toàn cầu 2 triệu USD. Màn hình duy nhất hiện nay có […]

Read more