Điều kiện bảo hành

By 3ceasy In Chính sách-bảo hành No comments

1. Cam kết về thời gian bảo hành:  1.1. Thời gian bảo hành dịch vụ sửa chữa của 3C Easy Việt Nam : Bảo hành đồng nhất 180 ngày trên toàn hệ thống Tra cứu bảo hành hoặc tình trạng sửa chữa tại website : www.3CEasy.vn  1.2  Thời gian trả bảo hành : Xử lý ngay […]

Read more