Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin Xperia Z4/Z3+
Tổng số tiền : 660000

Xin hãy xác thực!