Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay pin ipad pro ( 10.5 inch )
Tổng số tiền : 1.245.000

Xin hãy xác thực!