Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay màn hình iphone 6
Tổng số tiền dự kiến : 1.200.000 vnđ

Xin hãy xác thực!