Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay ép kính Iphone 6s Plus
Tổng số tiền : 480.000 vnđ

Xin hãy xác thực!