Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : thay màn hình Xperia XA Ultra
Tổng số tiền : 3.000.000

Xin hãy xác thực!