Chương trình bảo trì của bạn :
Thương hiệu : None
Loại thiết bị : None
Triệu chứng : None
Chế độ bảo trì : Thay kính SAMSUNG GALAXY A7 2015
Tổng số tiền : 650000

Xin hãy xác thực!